V 13

V 13

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100004
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

Pás je vhodný  jako podkladní a pojistná izolace pod skládané krytiny, pro provádění izolací proti zemní vlhkosti jako dočasné  izolační opatření , separační  nebo  ochranná vrstva ve stavebnictví. Použití jako plnohodnotné izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních vodách se nedoporučuje.

Způsob

Pásy se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje je možné řešit natavením, velikost podélných a příčných spojů (přesahů) je 100 (min.80 ) mm a nebo volným přeložením při dvojnásobné velikosti přesahů. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C.

 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100004 1,9+/-0,2 1x10 30 602 38,00Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   skelná rohož
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥ 9,90
Šířka: m ≥ 0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 1,9
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 1,9+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída F
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 300+/-80
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 450+/-100
Největší protažení - příčný směr: % 4,0+/-2,0
Největší protažení - podélný směr: % 4,0+/-2,0
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ 0
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥ 70

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 10m x 1,9mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení vhodným způsobem pomocí balicích pásek. Horní balící páska obsahuje červený název výrobku, střední obsahuje podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze. 
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí  se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy,  hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 5 roků.

Tagy:
Tagy: v;13

Související produkty