R 333 H/SINDELIT SR

R 333 H/SINDELIT SR

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100013
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

Pás je vhodný  jako podkladní a pojistná izolace pod skládané krytiny, pro provádění izolací proti zemní vlhkosti  jako dočasné  izolační opatření, separační  nebo  ochranná vrstva ve stavebnictví. Použití jako plnohodnotné izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních stavbách se  se nedoporučuje.
 

Způsob

Pásy se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje je možné řešit natavením, velikost podélných a příčných spojů (přesahů) je 100 (min.80) mm nebo volným přeložením při dvojnásobné velikosti přesahů. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5°C.

 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100013 1,5+/-0,2 1x15 30 707 32,90Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   skelná rohož
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥14,85
Délka b): m ≥9,90
Šířka: m ≥ 0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 1,5
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Přímost b): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 1,5+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída F
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 300+/-80
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 500+/-100
Největší protažení - příčný směr: % 4,0+/-2,0
Největší protažení - podélný směr: % 4,0+/-2,0
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ 0
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥70

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 15m x 1,5mm nebo o rozměrech 1m x 10m x 1,5mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní páska obsahuje červený název R333H, střední páska podmínky použití a dolní páska obsahuje červený název SINDELIT SR. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy,  hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 3 roky.

Tagy:

Související produkty