POLYELAST

POLYELAST

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100204
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

1. Hydroizolace střech. Pás se používá jako podkladní vrstva s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost. 
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dovu vrstvách. U izolací proti spodní vodě je vhodné pás kombinovat s pásy s vyšší tažností, např. SKLOELAST.
3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.

Způsob

Pásy se zpracovávají natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Pásy je též možné mechanicky kotvit k podkladu. Velikost příčných a podélných spojů je 100 (min. 80) mm.

 
 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100204 4,0+/-0,2 1x10 15 812 100,20Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   polyesterové rouno vyztužené
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥ 9,90
Šířka: m ≥ 0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 5,2
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 4,0+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Vodotěsnost (60 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída E
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 550+/-150
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 700+/-200
Největší protažení - příčný směr: % 45+/-10
Největší protažení - podélný směr: % 45+/-10
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ -15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥ 100
Propustnost vodních par: - 30 000+/-6000
Vliv chemikálií na vodotěsnost: - vyhovuje
Odolnost proti statickému zatížení: kg ≥ 15
Odolnost proti nárazu: mm ≥ 10
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - příčný směr: N 300+/-100
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - podélný směr: N 250+/-100
Smyková odolnost v příčném spoji: N/50mm 825+/-200
Smyková odolnost v podélném spoji: N/50mm 600+/-150
Součinitel difůze radonu: m²/s 8 x 10 E-12

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x10,0 m x4,0 mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní páska obsahuje modrý název výrobku, střední páska obsahuje podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích.  Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 10 roků.

Tagy:
Tagy: polyelast

Související produkty