A330

A330

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100001
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

Pás je určen pro dočasná izolační opatření a dále jako separační a ochranná vrstva ve stavebnictví. Použití jako plnohodnotné izolace ve střešní skladbě, ve spodních a podzemních stavbách se nedoporučuje.

Způsob

Pásy se zpracovávají volným položením na podklad. Spoje se řeší volným přeložením. Velikost přesahů min. 100 mm. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C.

 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100001 0,7+/-0,1 1x20 42 455 14,60Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   papírová lepenka
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥19,8
Šířka: m ≥0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 0,61
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 0,7+/-0,1
Reakce na oheň: - třída F
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 200+/-100
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 300+/-100
Největší protažení - příčný směr: % 2,0+/-1,0
Největší protažení - podélný směr: % 2,0+/-1,0
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤0
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C zkouška se pro tento typ výrobku neprovádí

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 20m x 0,7mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení papírovým obalem. Papírový obal obsahuje červený název výrobku, podmínky použití, logo a adresu společnosti.  Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze. 
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu  nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 3 roky.

Tagy:
Tagy: A330

Související produkty