ELASTOLEP PR 3

ELASTOLEP PR 3

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100231
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

Pás je určen k vytváření kompletizovaných střešních dílců z pěnového polystyrenu bez použití plamene. Slouží jako podkladní vrstva a mezivrstva ve skladbě střešního pláště.  Dále se užívá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy u skládané krytiny, kde plní i funkci pojistné hydroizolační vrstvy.

Způsob

Pásy se zpracovávají volnou pokládkou. Volně se pokládají na povrch dílců, ke kterým se přilepí následným plnoplošným natavením finální vrstvy krytiny. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +15 °C. Velikost příčných a podélných spojů 120 (min. 100) mm.

 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100231 3,0+/-0,2 1x10 20 832 93,70Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   polyesterové rouno vyztužené
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥ 9,90
Šířka: m ≥ 0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 4
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 3,0+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída E
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 550+/-150
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 750+/-200
Největší protažení - příčný směr: % 45+/-20
Největší protažení - podélný směr: % 45+/-20
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ -25
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥ 90
Rozměrová stálost: % ≤ -0,3
Propustnost vodních par: - 30000+/-6000
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - příčný směr: N 200+/-50
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - podélný směr: N 200+/-50

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 10m x 3,0mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní páska obsahuje fialový název výrobku, střední páska obsahuje podmínky použití a dolní páska logo a adresu společnosti.  Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze. 
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na identifikačním štítku a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 10 roků.

Tagy: