Doprava

 
like

Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Cena dopravy

cena za dopravu zboží je velmi individuální a proto není zahrnuta v celkové ceně objednávky. Cena za dopravu Vám bude sdělena po objednání zboží, buď telefonicky nebo na uvedený email a vy se pak budete moci rozhodnout, zda o zboží máte zájem či nikoliv.

Cena se počítá podle množství odebraného zboží a podle najetých km.

Máme vlastní autodopravu a závozy asfaltového materiálu provádíme každý den, ale pokaždé na jiný konec republiky, proto pokud do Vašeho okolí pojede naše vozidlo s dalším závozem, pak cena dopravy bude samozřejmě nižší, nicméně pokud se jedná o expresní zásilku, kdy jedeme pouze s Vašim zbožím, pak bude cena vyšší a bude vypočítána podle viz. výše popsaných parametrů.

O kalkulaci si můžete i sami nezávazně zažádat na tel. čísle 607 575 865 pan Karel Dvořák nebo na emailu: obchod@lepenka-ipa.cz