SKLOELAST EXTRA

SKLOELAST EXTRA

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100239
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

1. Hydroizolace střech. Pás se používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy s velkou pevností.
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách. U izolací proti spodní vodě je vhodné pás kombinovat s pásy s vyšší tažností, např. pásy řady POLYELAST.
3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru. 

Způsob

Pásy se zpracovávají volnou pokládkou. Volně se pokládají na povrch dílců, ke kterým se přilepí následným plnoplošným natavením finální vrstvy krytiny. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +15 °C. Velikost příčných a podélných spojů 120 (min. 100) mm.

 
 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100239 4,0+/-0,2 1x10 15 782 105,50Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   skelná tkanina
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥ 9,90
Šířka: m ≥ 0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 5
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 4,0+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Vodotěsnost (60 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída E
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 1400+/-400
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 1400+/-400
Největší protažení - příčný směr: % 9+/-7
Největší protažení - podélný směr: % 9+/-7
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ -25
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥ 100
Propustnost vodních par: - 25000+/-5000
Vliv chemikálií na vodotěsnost: - vyhovuje
Odolnost proti statickému zatížení: kg ≥ 15
Odolnost proti nárazu: mm ≥ 10
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - příčný směr: N 300+/-80
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - podélný směr: N 400+/-80
Smyková odolnost v příčném spoji: N/50mm 1500+/-400
Smyková odolnost v podélném spoji: N/50mm 1500+/-400
Součinitel difůze radonu: m²/s 4,2x10 E-11

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x10,0 m x4,0 mm. Role jsou zabezpečeny proti pomocí balicích pásek. Horní páska obsahuje žlutý název výrobku, střední páska obsahuje podmínky použití a dolní páska logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze. 
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích.  Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 10 roků.

Tagy:

Související produkty