RADONELAST

RADONELAST

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100210
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

1. Hydroizolace střech. Pás se používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. Využívá se především jako parozábrana, přičemž může současně plnit i funkci pojistné hydroizolační vrstvy.
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.  
3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.

Způsob

Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Pro funkci parozábrany v případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje . Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 100 (min. 80) mm.

 
 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100210 4,0+/-0,2 1x10 15 797 105,60Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   skelná rohož+aluminiová fólie
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥ 9,90
Šířka: m ≥ 0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 5,1
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 4,0+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída E
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 200+/-50
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 450+/-100
Největší protažení - příčný směr: % 6,0+/-4,0
Největší protažení - podélný směr: % 6,0+/-4,0
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ -15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥ 70
Propustnost vodních par: - 600000+/-120000
Vliv stárnutí na propustnost vodní páry: - vyhovuje
Vliv chemikálií na vodotěsnost: - vyhovuje
Odolnost proti statickému zatížení: kg ≥ 5
Odolnost proti nárazu: mm ≥ 30
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - příčný směr: N 100+/-30
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - podélný směr: N 100+/-30
Smyková odolnost v příčném spoji: N/50mm 500+/-150
Smyková odolnost v podélném spoji: N/50mm 300+/-150
Součinitel difůze radonu: m²/s 7,5x10 E-15

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 10m x 4,0mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní balící páska obsahuje červený název výrobku, střední páska obsahuje podmínky použití a dolní páska logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 10 roků.

Tagy:
Tagy: radonelast

Související produkty