BITUMELIT PR 5

BITUMELIT PR 5

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100253
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

1. Hydroizolace střech. Ve skladbách plochých střech je pás určen k vytváření finálních vrstev pojízdných střech a parkovišť, má použití jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště. Dále se používá na více tepelně namáhané plochy střech s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost, dlouhodobou životnost.
2. Hydroizolace mostů. Je určen jako jednovrstvá izolace betonových mostovek a ostatních pojízdných a pochozích betonových ploch.

Způsob

Hydroizolace střech. Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. V případě lepení je nutné použít speciální lepidlo.   Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je 0 °C. Velikost podélných spojů je 100(min.80)mm, příčných spojů 150(min.120)mm. Hydroizolace mostů. Pásy se zpracovávají jako jednovrstvé plnoplošným natavením na primární vrstvu provedonu z hmoty na bázi asfaltu nebo epoxidových pryskyřic s ochrannou vrstvou z litého asfaltu nebo asfaltového betonu.

 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100253 5,0+/-0,2 1x7,5 15 729 155,00Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   polyesterové rouno
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥ 7,425
Šířka: m ≥ 0,99
Přímost a): 15 mm/7,5 m vyhovuje
Tloušťka: mm 5,0+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída E
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 800+/-200
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 1000+/-200
Největší protažení - příčný směr: % 45+/-10
Největší protažení - podélný směr: % 45+/-10
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ -18
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥ 120
Rozměrová stálost: % ≤ -0,3
Chování při umělém stárnutí (ohebnost): °C -13+/-5
Chování při umělém stárnutí (stálost za tepla): °C 120+/-10
Přilnavost posypu: % 15+/-10

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 7,5m x5,0 mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní páska obsahuje červený název výrobku, střední páska obsahuje podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 10 roků.

Tagy: