BITUELAST DESIGN ČERVENÝ

BITUELAST DESIGN ČERVENÝ

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100202
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

Hydroizolace střech. Pás je určen pro použití jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešního pláště v kombinaci s pásem z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou o vysoké mechanické odolnosti a pevnosti – Extrasklobit PE.

Způsob

Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +0 °C. Velikost podélných spojů je 100 (min.80 ) mm. Velikost příčných spojů 150 (min.120) mm.

 

 
 

Prodejní parametry

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100202 3,7+/-0,2 1x10 15 752 80,70Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   skelná rohož
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥ 9,90
Šířka: m ≥ 0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 4,8
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 3,7+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída E
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 200+/-50
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 450+/-150
Největší protažení - příčný směr: % 4,0+/-2,0
Největší protažení - podélný směr: % 4,0+/-2,0
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ -15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥ 100
Rozměrová stálost: % ≤ -0,2
Chování při umělém stárnutí (ohebnost): °C -15+/-5
Chování při umělém stárnutí (stálost za tepla): °C 100+/-10
Přilnavost posypu: % 15+/-10

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 10m x 3,7 mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní balící páska obsahuje zelený název výrobku, střední páska podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích.  Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 10 roků.

Související produkty