BITUBITAGIT PE V60S30

BITUBITAGIT PE V60S30

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100008
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

1. Hydroizolace střech. Ve skladbě střešního pláště se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu. 
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě. 

Způsob

Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Pro funkci parozábrany v případě silikátového podkladu se pás  bodově natavuje. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 100 (min. 80) mm.

 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100008 3,0+/-0,2 1x10 24 992 47,50Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   skelná rohož
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥ 9,90
Šířka: m ≥ 0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 4
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 3,0+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída E
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 300+/-80
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 600+/-150
Největší protažení - příčný směr: % 4,0+/-2,0
Největší protažení - podélný směr: % 4,0+/-2,0
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ 0
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥ 80
Propustnost vodních par: - 35000+/-7000
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - příčný směr: N 100+/-30
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - podélný směr: N 100+/-30

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 10m x 3,0mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze. Horní balící páska obsahuje zelený název výrobku, střední páska způsob použití a dolní páska logo a adresu společnosti. 
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy,  hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 5 roků.

Tagy:

Související produkty