BITUBITAGIT DESIGN ZELENÝ

BITUBITAGIT DESIGN ZELENÝ

Výrobce: DEHTOCHEMA TN a.s.
Kód produktu: 100021
Skladová dostupnost:
Není skladem
Popis

Použití

Účel

Hydroizolace střech. Pás je určen jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešních plášťů, kdy je toto souvrství navrhováno z pásů z oxidovaného asfaltu. Doporučujeme jej vždy kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny.

Způsob

Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost spojů (přesahů) v podélném směru je min.100 mm, v příčném 150 (min. 120) mm.

 

Prodejní parametry

Kód zboží Tloušťka [mm] Rozměr pásu (šířka x délka) [m] Počet rolí/paketů na paletě [ks] Váha zboží na paletě [~kg] Základní cena [bez DPH] za m²
100021 3,7+/-0,2 1x10 15 759 71,70Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:   skelná rohož
Zjevné vady: - bez zjevných vad
Délka a): m ≥ 9,90
Šířka: m ≥ 0,99
Plošná hmotnost: kg/m² 4,85
Přímost a): 20 mm/10 m vyhovuje
Tloušťka: mm 3,7+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h): - vyhovuje
Reakce na oheň: - třída E
Největší tahová síla - příčný směr: N/50 mm 300+/-80
Největší tahová síla - podélný směr: N/50 mm 600+/-150
Největší protažení - příčný směr: % 4,0+/-2,0
Největší protažení - podélný směr: % 4,0+/-2,0
Ohebnost pří nízké teplotě: °C ≤ 0
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: °C ≥ 80
Rozměrová stálost: % ≤ -0,2
Chování při umělém stárnutí (ohebnost): °C 5+/-5
Chování při umělém stárnutí (stálost za tepla): °C 90+/-10
Přilnavost posypu: % 15+/-10

 

 

 

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 10m x 3,7mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek.  Horní balící páska obsahuje zelený název výrobku, střední páska podmínky použití a dolní páska logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze. 
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 5 roků.

Související produkty